LeoAI - ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Bevezetés

Ezek az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") meghatározzák a LeoAI.hu (a továbbiakban: "Szolgáltató") és a felhasználó (a továbbiakban: "Felhasználó") közötti jogviszony feltételeit, amikor a Felhasználó a LeoAI.hu weboldalon található mesterséges intelligenciával működő ügyfélszolgálat (a továbbiakban: "AI ügyfélszolgálat") szolgáltatást (a továbbiakban: "Szolgáltatás") igénybe veszi.

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével elfogadja és kötelezi magát az ÁSZF-ben foglalt feltételek betartására. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el vagy nem kívánja betartani az ÁSZF-ben foglalt feltételeket, nem jogosult a Szolgáltatás igénybevételére.

A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltatás egy mesterséges intelligenciával működő ügyfélszolgálat, amely Leo néven (a továbbiakban: "Chatbot") működik. A Chatbot képes megtanulni és válaszolni a látogatók kérdéseire a Felhasználó weboldalán.

A Chatbot működéséhez szükséges a Felhasználó weboldalán található szöveges tartalom betanítása. Ehhez a Felhasználónak meg kell adnia a weboldal domain címét a Szolgáltató felé.

A Chatbot megjelenítéséhez a Felhasználónak be kell illesztenie egy rövid kódot a weboldal forráskódjába.

A Szolgáltató által kínált csomagok és árak részletes leírása a weboldalon található.

Regisztráció és Szolgáltatás igénybevétele

A Szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználónak regisztrálnia kell a LeoAI.hu weboldalon és létre kell hoznia egy fiókot.

A regisztráció során a Felhasználónak meg kell adnia a szükséges információkat, valamint elfogadnia kell az ÁSZF-et és az adatvédelmi nyilatkozatot.

A regisztrációval és a fiók létrehozásával a Felhasználó jogosulttá válik a Szolgáltatás igénybevételére a regisztrált fiókja alapján.

A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott adatok pontosak és naprakészek.

Díjak és fizetés

A Szolgáltatás igénybevételéért a Felhasználónak fizetési kötelezettsége keletkezik.

A díjak és azok részletes leírása a weboldalon található árlista alapján kerülnek meghatározásra.

A díjak havi előfizetés alapján kerülnek beszedésre, kivéve, ha más módon nem lett előzetesen megállapítva a Szolgáltatóval.

Felhasználói kötelezettségek

A Felhasználó köteles biztosítani, hogy a Szolgáltatás használata során minden tevékenysége összhangban legyen a jogszabályokkal és harmadik felek jogait ne sértse.

A Felhasználó felelős a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok és tartalmak pontos és naprakész megadásáért.

A Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatás vagy annak bármely részének módosítására, másolására, terjesztésére, értékesítésére vagy bármilyen egyéb célra történő felhasználására a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Felelősség korlátozása

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás hibamentesen működjön, azonban nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, amely a Szolgáltatás használatából ered.

A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatás hibákat, technikai problémákat vagy időszakos szüneteket tartalmazhat.

Adatvédelem

A Felhasználó elfogadja és beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató gyűjthesse, tárolja és kezelje a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi és adatkezelési szabályoknak megfelelően.

A Szolgáltató az adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja át harmadik félnek a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül, kivéve, ha erre törvényi kötelezettsége vagy hatósági eljárás alapján köteles lenne.

Jogviták rendezése

A Felek minden, az ÁSZF-ből eredő vagy kapcsolódó jogvitát elsősorban tárgyalásos úton, jóhiszemű egyeztetéssel próbálnak rendezni.

Amennyiben a Felek nem jutnak megegyezésre, a jogvitákat a hatályos magyar jog szerinti bíróságok előtt kell rendezni.

ÁSZF módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF bármely pontjának módosítására vagy frissítésére. Az ÁSZF módosításai azok közzétételét követően lépnek hatályba.

Kapcsolatfelvétel

A Felhasználók a Szolgáltatóval az alábbi email címen léphetnek kapcsolatba: support@leoai.hu.

Záró rendelkezések

Az ÁSZF rendelkezései kizárólag a Szolgáltatásra vonatkoznak, és nem érintik a Felek egyéb jogviszonyát.

Minden jog a Szolgáltatót illeti, amelyet a jogsértő Felhasználóval szemben érvényesíthet a jogsértés megszüntetése, a kár megtérítése vagy más jogi intézkedés formájában.

Az ÁSZF rendelkezései a magyar jog szerint értelmezendők és érvényesek.